Opvoedkundig Adviesbureau Alkmaar

Het opvoedkundig adviesbureau is een zelfstandige, kleinschalige, sfeervolle praktijk in het centrum van Alkmaar. De praktijk bestaat inmiddels ruim 30 jaar. Wij staan bekend om onze persoonlijke en praktische benadering voor uiteenlopende problematiek. Wij denken niet in termen van beperking, diagnose en behandeling maar in termen van verstoord evenwicht, autonomie, zelfherstel en actief omgaan met de problematiek. De cliënt staat bij ons centraal. Het is voor ons dan ook belangrijk dat ouders, kinderen, jongeren en jong volwassenen zich bij ons op hun gemak voelen. Om onze kwaliteit en persoonlijke wijze van omgaan met uw vraagstuk te kunnen behouden, hebben wij ons niet laten contracteren door zorgverzekeraars.

Vanaf 2017 hebben wij een raamovereenkomst met de gemeenten in de regio.

Waarmee kunnen wij u helpen?

Opvoeden lijkt zo vanzelfsprekend. Soms ontwikkelt een kind zich echter anders dan verwacht of blijkt dat een kind een achterstand of een beperking heeft. Vooral op jonge leeftijd is niet altijd duidelijk wat er precies aan de hand is. Ouders hebben mogelijk verschillende zorgen en vragen. Deze kunnen van zeer uiteenlopende aard zijn, zoals bv:

Het verloop van de ontwikkeling van het kind
(bedplassen, slaapproblemen, eetproblemen, pubertijdsproblemen)

Gedragsproblemen
(opstandig gedrag, driftbuien, lusteloosheid)

Problemen op school
(pesten, faalangst, concentratieproblemen, zwakke leerprestaties, spijbelen)

Emotionele problemen
(onzekerheid, angst, rouwverwerking, verwerking echtscheiding, verwerking traumatische ervaring)

Problemen op het gebied van sociale vaardigheden
(teruggetrokken, eenzaam, bepalend)

Meestal zal men zelf oplossingen vinden. Soms ontstaat de behoefte om een specialist/ deskundige te raadplegen. Wij hanteren het één- hand model, dat betekent dat u bij ons met één hulpverlener te maken krijgt.

Wat zijn de mogelijkheden bij ons?

Voor ouders
Eén of meer adviesgesprekken waarin u uw zorg of vraag kunt voorleggen. Samen met de deskundige wordt dan naar een praktische aanpak/oplossing toegewerkt, waarbij het kind centraal staat.

De begeleiding kan bestaan uit:
Voor kinderen 4 t/m ca 12 jaar
Speltherapie, soms in combinatie met sociale vaardigheidstraining, pedagogische en psychologische adviezen voor school en thuissituatie. Wij werken toe naar opheffen van eventuele blokkades, zodat het kind in zijn kracht komt, waardoor het kind zich onbelast verder kan ontwikkelen.

Voor jongeren van 12 t/m 18 jaar
Gesprekken uitgaande van de eigen belevingswereld aan de hand van spelwerkvormen. Soms gecombineerd met sociale vaardigheidstraining, tekenen, schilderen, rollenspel en gedragstherapie.
Wij werken toe naar evenwicht, zelfstandigheid en een helder krachtig zelfbeeld.

Kinderen met een lichte verstandelijke beperking kunnen ook gebruik maken van bovengenoemde mogelijkheden.

Visie - Speltherapie

Het kan gebeuren dat een kind als gevolg van een ingrijpende gebeurtenis (bv echtscheiding, ziekenhuisopname, verlies van een dierbare) emotioneel uit balans is geraakt. Wij gaan er vanuit dat een kind via spel zijn ingrijpende ervaringen kan uiten en een plekje kan geven. Spel is voor kinderen een natuurlijke vorm van omgaan met de wereld om hen heen.

Met behulp van therapeutische interventies binnen het spelbeeld kunnen kinderen leren op een veilige manier hun gevoelens te ordenen. Met deze ondersteuning kunnen kinderen leren anders om te gaan met de situatie om hen heen. Het kind komt opnieuw in ontwikkeling en kan weer op eigen kracht verder. Wij vinden het belangrijk dat ook de omgeving van het kind steun in- en ruimte voor deze ontwikkeling kan geven. Ouders, en indien gewenst de leerkracht, zullen dan ook zeer betrokken worden bij de hulp aan het kind.

Dossiervorming

Zonder uw schriftelijke toestemming verstrekken wij geen informatie aan derden. Indien u een privacy-verklaring ondertekent, hoeven wij geen gegevens aan derden te verstrekken en blijft uw dossier alleen bij ons en eventueel bij de huisarts bekend. Wij werken volgens de richtlijnen van AVG privacywetgeving.

Kosten en vergoedingsmogelijkheden

De kosten zijn €110 per zitting (1 uur), bij voorkeur per pin dient te voldoen. Als het traject van cliënten onder de 18 jaar via de gemeente loopt draagt de gemeente zorg voor de betaling van de behandeling.

Kwaliteitsstatuut

Praktische informatie voor cliëntenContact

Wie kunnen contact opnemen?

In principe kunnen ouders, opvoeders, jongeren en jongvolwassenen contact met ons opnemen. Indien u gebruik wilt maken van een vergoeding door de gemeente is een doorverwijzing van een huisarts noodzakelijk.

Openingstijden

De praktijk is maandag t/m donderdag geopend. In de basisschoolvakanties is de praktijk gesloten. Wij vinden het belangrijk dat de kinderen echt vakantie hebben, therapie is immers ook hard werken.

Wachtlijst

Vanaf half 26 augustus 2019 is er weer ruimte voor nieuwe cliënten. Aanmelding kan vanaf 1 juni, alleen in overleg en bij voorkeur via het telefonisch spreekuur.

Telefonisch spreekuur

Elke maandag, woensdag en donderdag is er telefonisch spreekuur van 8.30 uur tot 9.30 uur; Buiten deze tijden kunt u uw nummer inspreken, waarna wij met u contact zullen opnemen.