"Ieder kind is een kunstenaar.
De moeilijkheid is er een te blijven als je groot wordt."

Drs. Marique Visscher

werkbiografie

Ik ben drs. Marique Visscher, GZ psycholoog, orthopedagoog, speltherapeut, afgestudeerd in orthopedagogiek en tevens geregistreerd als GZ-psycholoog.

Samen met mijn tienerdochter en partner woon ik in Alkmaar.

In 1988, na mijn verschillende studies, ben ik deze praktijk in Alkmaar gestart.


De opleiding voor kleuterleidster is voor mij het begin geweest van een inspirerende, nog steeds voortdurende carrière in het orthopedagogische en psychotherapeutische werkveld. De aandacht voor de hele mens heeft mij doen besluiten om op 21-jarige leeftijd in het vrije-school onderwijs te gaan werken. Via orthopedagogisch groepswerk, kleuteronderwijs en verschillende vormen van speciaal onderwijs ben ik als bijna vanzelfsprekend een studie orthopedagogiek begonnen aan de Universiteit van Amsterdam, met als specialisatie psychosociale gedragsproblematiek, en school en leerproblematiek.

Tijdens het werken met zeer uiteenlopende groepen en leeftijden, ben ik op zoek gegaan naar een antwoord op individuele hulpvragen van kinderen en jongeren. De beeld-communicatieve (spel)therapie, waar ik vervolgens postdoctoraal in Utrecht een studie voor gevolgd heb, blijkt voor mij een bijzonder geschikte manier om met kinderen uit te wisselen en te werken. Later komen daar gesprekstechnieken en spelvormen voor jongeren en jongvolwassenen bij.

Opvoedkundig Adviesbureau Alkmaar

Het opvoedkundig adviesbureau is een zelfstandige, kleinschalige, sfeervolle praktijk in het centrum van Alkmaar. De praktijk bestaat inmiddels ruim 30 jaar. Wij staan bekend om onze persoonlijke en praktische benadering voor uiteenlopende problematiek. Wij denken niet in termen van beperking, diagnose en behandeling maar in termen van verstoord evenwicht, autonomie, zelfherstel en actief omgaan met de problematiek. De cliënt staat bij ons centraal. Het is voor ons dan ook belangrijk dat ouders, kinderen, jongeren en jong volwassenen zich bij ons op hun gemak voelen. Binnen onze praktijk werken wij waar mogelijk met natuurlijke materialen.

Waarmee kunnen wij u helpen?

Opvoeden lijkt zo vanzelfsprekend. Soms ontwikkelt een kind zich echter anders dan verwacht of blijkt dat een kind een achterstand of een beperking heeft. Vooral op jonge leeftijd is niet altijd duidelijk wat er precies aan de hand is. Ouders hebben mogelijk verschillende zorgen en vragen. Deze kunnen van zeer uiteenlopende aard zijn, zoals bv:


Het verloop van de ontwikkeling van het kind

opvoedingsproblemen, bedplassen, slaapproblemen, eetproblemen, pubertijdsproblemen


Gedragsproblemen

opstandig gedrag, driftbuien, lusteloosheid


Problemen op school

pesten, faalangst, concentratieproblemen, zwakke leerprestaties, tegenzin om naar school te gaan


Emotionele problemen

onzekerheid, angst, rouwverwerking, verwerking echtscheiding, verwerking traumatische ervaring


Problemen op het gebied van sociale vaardigheden

teruggetrokken, eenzaam, bepalend gedrag, moeite met sociale contacten


Meestal zal men zelf oplossingen vinden. Soms ontstaat de behoefte om een specialist/deskundige te raadplegen. Wij hanteren het één- hand model, dat betekent dat u bij ons met één hulpverlener te maken krijgt.


Onze praktijk biedt hulp aan kinderen en ouders bij enkelvoudige problematiek.

Wat zijn de mogelijkheden bij ons?


Voor ouders

Eén of meer adviesgesprekken waarin u uw zorg of vraag kunt voorleggen. Samen met de deskundige wordt dan naar een praktische aanpak/oplossing toegewerkt, waarbij het kind centraal staat.


De begeleiding kan bestaan uit:


Voor kinderen 4 t/m ca 12 jaar

Speltherapie, soms in combinatie met sociale vaardigheidstraining, pedagogische en psychologische adviezen voor school en thuissituatie. Wij werken toe naar opheffen van eventuele blokkades, zodat het kind in zijn kracht komt, waardoor het kind zich onbelast verder kan ontwikkelen.


Voor jongeren van 12 t/m 18 jaar

Gesprekken uitgaande van de eigen belevingswereld aan de hand van spelwerkvormen. Soms gecombineerd met sociale vaardigheidstraining, tekenen, schilderen, rollenspel en gedragstherapie.

Wij werken toe naar evenwicht, zelfstandigheid en een helder krachtig zelfbeeld.

Kinderen met een lichte verstandelijke beperking kunnen ook gebruik maken van bovengenoemde mogelijkheden.


Onze praktijk doet geen diagnostisch onderzoek.

Visie - Speltherapie

Het kan gebeuren dat een kind als gevolg van een ingrijpende gebeurtenis (bv echtscheiding, ziekenhuisopname, verlies van een dierbare) emotioneel uit balans is geraakt. Wij gaan er vanuit dat een kind via spel zijn ingrijpende ervaringen kan uiten en een plekje kan geven. Spel is voor kinderen een natuurlijke vorm van omgaan met de wereld om hen heen.


Met behulp van therapeutische interventies binnen het spelbeeld kunnen kinderen leren op een veilige manier hun gevoelens te ordenen. Met deze ondersteuning kunnen kinderen leren anders om te gaan met de situatie om hen heen. Het kind komt opnieuw in ontwikkeling en kan weer op eigen kracht verder. Wij vinden het belangrijk dat ook de omgeving van het kind steun in, en ruimte voor, deze ontwikkeling kan geven. Ouders, en indien gewenst de leerkracht, zullen dan ook betrokken worden bij de hulp aan het kind.

Dossiervorming

Zonder uw schriftelijke toestemming verstrekken wij geen informatie aan derden.

Na afloop van de therapie schrijven wij een compact verslag voor de verwijzer, meestal is dat de huisarts en/of een praktijk ondersteuner huisarts (POH).

Van dit verslag krijgt u een afschrift.

Daarnaast werken wij volgens de regelgeving van de AVG.

Kosten en vergoedingsmogelijkheden

Bij trajecten voor cliënten tot 18 jaar, draagt de gemeente zorg voor de betaling.

Alleen met de gemeenten Alkmaar, Bergen, Castricum, Heerhugowaard, Heiloo, Langedijk en Uitgeest hebben wij hiervoor een overeenkomst.

Indien u niet in één van deze gemeenten woont wordt de behandeling niet vergoed.

De kosten bedragen dan €110,- per zitting welke u contant of per omgaande dient te voldoen.

Onze praktijk is in het bezit van een kwaliteitsstatuut. Op verzoek is een inkijkexemplaar in de praktijk aanwezig.

Praktische informatie voor cliënten

De cliënt en de orthopedagoog/GZ-psycholoog/speltherapeut komen meerdere keren bijeen. Het kan zijn dat u slechts informatie of advies wilt. Hiermee kunnen wij u in het algemeen in enkele gesprekken behulpzaam zijn.


De zogenaamde opvoeding-begeleidingsgesprekken, speltherapie en gesprekstherapie zullen meer tijd vragen. Wij sturen u een intake-formulier toe, het is prettig als u dit ingevuld meeneemt naar het eerste gesprek. In het eerste(intake)gesprek wordt vastgesteld waaraan gewerkt zal worden en op welke manier. Wij proberen het aantal zittingen beperkt te houden.

Tussentijds is er een evaluatiemoment, het kan gebeuren dat het doel en/of de werkwijze bijgesteld moet worden. Aan het einde van de therapie vindt er altijd een afrondingsgesprek plaats.


Het is belangrijk dat u alles wat niet duidelijk is zo snel mogelijk aan ons vraagt. Daar zijn wij voor. U heeft er recht op, alle voor u mogelijk belangrijke vragen, te stellen. Opvoeden kan heel ingewikkeld zijn. Er bestaat geen opvoedkundig handboek, waarin kant en klare oplossingen aangeboden worden. Geen kind is hetzelfde, maar ook geen ouder, verzorger en/of situatie is hetzelfde.

Het is voor u en voor ons van belang dat u op tijd komt, zodat de totale afgesproken tijd benut kan worden. Als u niet op een afspraak kan komen, dient u dit uiterlijk 24 uur van tevoren aan ons mede te delen. Bij afwezigheid is er de mogelijkheid om de boodschap door te geven aan de telefoonbeantwoorder

Contact

Wie kunnen contact opnemen?

In principe kunnen ouders, opvoeders en verwijzers contact met ons opnemen. Indien u gebruik wilt maken van een vergoeding door de gemeente is een doorverwijzing van een huisarts noodzakelijk.


Openingstijden

De praktijk is maandag t/m donderdag geopend. In de basisschoolvakanties is de praktijk gesloten. Wij vinden het belangrijk dat de kinderen echt vakantie hebben, therapie is immers ook hard werken.


Wachtlijst

Op dit moment hebben wij 3 weken wachttijd.

Aanmelding alleen in overleg, bij voorkeur via het telefonisch spreekuur.


Telefonisch spreekuur

Elke maandag, woensdag en donderdag is er telefonisch spreekuur van 8.30 uur tot 9.30 uur; Buiten deze tijden kunt u uw nummer inspreken, waarna wij met u contact zullen opnemen.


Verwijsindex

Doordat wij door de verschillende gemeenten gecontracteerd zijn hebben wij de verplichting om bij het VIN aangesloten te zijn.

Meer informatie over VIN kunt u vinden op www.vroegsamenwerken.nl

Spoorstraat 36
1815 BK Alkmaar
072 51 55 997
E-mail voor cliënten: info@oaalkmaar.nl

Beveiligde e-mail voor collega's: mariquevisscher@OAAlkmaar.zorgring.nl

Bank: NL62 INGB 0003961839

AGB praktijk 94003543

AGB privé 94004076